Det finns flera miljarder sidor på internet. Det är väldigt få av dem som är lämpliga för dom yngre familjemedlemmarna att egentligen få kontakt med. Oavsett om det är med eller utan egen vilja.

Vi hjälper er att skydda dem! Här är ett litet exempel på hur det kan se ut på en telefon då vi filtrerar bort dom oönskade.